SE Kadisdik Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022

SE Kadisdik Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022
 
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 89/SE/2021 tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat diunduh disini